Sản phẩm & dịch vụ

Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ Đầu Tư SUN đơn giản hóa quy trình đầu tư cho tất cả khách hàng. Chúng tôi cung cấp phương pháp tiếp cận đầy đủ các dịch vụ quản lý tài khoản của khách hàng nhằm đảm bảo tất cả các giao dịch và thông tin được cập nhật, quản lý và theo dõi liên tục bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đầy kinh nghiệm.

 

  • Lưu ký chứng khoán

Bộ phận Dịch vụ chứng khoán cung cấp cho khách hàng các dịch vụ mở tài khoản và quản lý tài khoản, lưu ký chứng khoán nhằm hỗ trợ các hoạt động giao dịch của khách hàng. Bộ phận này được xây dựng dựa trên khả năng đáp ứng, thích nghi và tiếp cận các kinh nghiệm thực tế tốt nhất trong ngành, đảm bảo có những giải pháp tối ưu cho các vấn đề liên quan đến giao dịch. Một số lợi ích của dịch vụ

  • Quản lý đầy đủ và chính xác thông tin của mỗi cổ đông
  • Giám sát tất cả các giao dịch và hoạt động mua ban cổ phiếu của cổ đông
  • Phân tích biến động vốn tại một số thời điểm
  • Hoạt động hiệu quả và giảm chi phí quản lý

 

  • Ủy thác đấu giá

Với nỗ lực không ngừng mang lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất và tối ưu nhất cho từng khách hàng, công ty chúng tôi chủ động thực hiện các mục tiêu theo sự ủy thác của khách hàng nhằm cung cấp dịch vụ kinh doanh chứng khoán cho khách hàng.

 

  • Quản lý sổ cổ đông

Với các dịch vụ quản lý cổ đông của công ty, chúng tôi giúp đỡ các công ty khác thuận tiện trong quá trình mua bán cổ phiếu.

Custom loading...