Sản phẩm & dịch vụ

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư SUN không ngừng áp dụng những chuẩn mực tốt nhất trong ngành để thể hiện qua việc sử dụng các hệ thống giao dịch và các ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất, công ty không những phục vụ và đáp ứng nhu cầu khách hàng mà còn chủ động đóng góp nâng cao những tiêu chuẩn của ngành tài chính. Để đảm bảo việc tối đa hiệu quả dịch vụ thì công ty chúng tôi đã áp dụng nâng cấp các công nghệ hỗ trợ những tiện ích cho khách hàng và đây là các nâng cấp chính bao gồm

 

  • Làm việc với đơn vị tư vấn thuộc nhóm bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới để cải thiện các quy trình kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo các hoạt động kinh doanh của chúng tôi tuân thủ đúng với các chính sách quản lý nội bộ của công ty.

 

  • Áp dụng chuẩn mực ITIL (Thư viện cơ sở dữ liệu công nghệ thông tin), tập trung vào việc bố trí các dịch vụ công nghệ thông tin phù hợp với các nhu cầu cụ thể của công ty và khách hàng. Ngoài việc giúp giám sát các rủi ro giao dịch, hệ thống này còn cho phép chúng tôi đảm bảo không có một dịch vụ nào của chúng tôi có thể bị gián đoạn, từ đó gia tăng hiệu quả hoạt động.
Custom loading...